Tekeningen Analyseren

Uit tekeningen valt heel veel op te maken. Wanneer een kind spontaan een tekening maakt dan kunnen we deze analyseren en een inkijk krijgen in de leefwereld van dat kind. Dat is anders niet zo gemakkelijk, zeker als het kind niet geen prater is of niet mag praten. De innerlijke leefwereld kan dan achterhaald worden via tekeningen. Hoewel dit vooral op kinderen gericht is kan dit evengoed op volwassenen worden toegepast.

In een business platform kunnen we achterhalen hoe het met een kandidaat is gesteld in een HR procedure. Maar ook als een inkijk in uw bestaand personeelsbestand kan een tekensessie u veel inzicht verschaffen.