Over Ritchie

Ritchie Sedeyn Is geboren in 1980. Ritchie heeft eerste als militair gewerkt, daarna als fotograaf. In zijn “vrije tijd” werd hij beeldend kunstenaar met verschillende succesvolle tentoonstellingen achter zijn naam. Door corona en de lockdown in 2020 verschoof Ritchie’s aandacht naar de spirituele kant van het leven. Een sjamanistisch jaartraject maakte hem tot “levenstovenaar”. Een opleiding tot creatieve coaching en kindertekeningen analyseren, gaven hem de inzichten die tekeningen konden bieden. Bovendien is ook zijn hele leven als een grote leerschool te beschouwen en dienen als draagvlak voor zijn praktijk vandaag.